Alternate News Links
Lòt Sous Nouvèl
Ti Boutik "Lakou New York"
Check out our Shop
Ede n Pote Chay la
Support our Work

 

Kominote Ayisyen nan New York la pèdi yon Gason Vanyan!


Kamarad Weber Rochemont
15 Desanm 1928 - 30 Me 2005


Kamarad Weber Rochemont nan aktivite Koalisyon Ayisyen pou Lajistis, 30 Septanm 2003

Nou remèsye Carline Aurelus ki pataje foto sila a ak nou

***********

Vèy la Vandredi 10 Jen 2005 soti 5 pm pou rive 9 pm.
Lantèman an ap fèt Samdi maten, 11 Jen, 2005, 9 am pou rive 10:30 am.

Tout sèvis yo ap fèt nan

Matthew Barrett Funeral Home
1204 Nostrand Ave (kwen Hawthorne Street)
Brooklyn, NY

Se Frantz Daniel Jean Funeral Services ki ap responsab sèvis yo.

*************

 

Pou kontake nou:
Tel: 718-907-0484
Email: lakounyenfo@yahoo.com
Drapo nou tèt anba paske peyi a okipe. Se responsabilite Ayisyen pou drese drapo Desalin nan.
Our flag is upside down because our country is under foreign occupation. Haitians must remedy this situation.