Baz la / Home Page
Join our mailing list
Ayiti
Haiti Info
Alternate News Links
Lòt Sous Nouvèl
Koute emisyon Lakou New York
Listen to our Radio show
Ti Boutik "Lakou New York"
Check out our Shop
Gwo Dosye
Abuse at PS 34
Ede n Pote Chay la
Support our Work

Konbit pou lantèman Stephanie ak Alexandra Lubin
epi Soutyen pou fanmi Lubin an


Picture from www.haitiaction.net

 

2-20-07

Nòt pou laprès
Gaye Prese Prese

Konbit pou lantèman Stephanie ak Alexandra Lubin

Nan lannuit Jedi Premye pou louvri Vandredi 2 Fevriye 2007 MINUSTHA mennen yon lòt nan pil ak pakèt debakman sanginè li yo anndan Site Solèy. Apre chablende MINUSTHA te ansèkle ti kay planch kote lafanmi Lubin t ap viv nan katye Boston anndan Site a, yo grennen yon lapli katouch gwo kalib sou ti kay la. Tout 4 manm fanmi an ki te anndan kay la viktim. Stephanie Lubin ki te gen 7 an ansanm ak ti sè li Alexandra ki te gen 4 an pran bal epi mouri nan somèy yo. Manman yo, Marie Daniel Remy ki gen 33 lannen pran yon bal ki pete jenou li epi Mercius Lubin, papa timoun yo ki gen 53 zan pran yon bal nan ponyèt li.

Jodi a, prèske 3 semèn apre masak sila a, MINUSTHA kontinye ap bay menm manti yo toujou bay apre yo fin sasinen pèp la kòmkwa se bandi ak kriminèl yo touye; Gouvènman Preval Alexis a bèbè; Stephanie ak Alexandra nan mòg lopital jeneral, Marie Daniel kokobe epi Mercius ak ponyèt li domaje san sekou. Pa gen mwayen pou yo fè lantèman yo epi sa k rete nan fanmi an pa gen kay pou yo rete.

Apre kominote Ayisyen nan New York ak zanviwon yo te fin koute Mercius Lubin k ap rakonte sitiyasyon an nan emisyon radyo nan kominote a, nou te deside monte yon konbit pou n pote yo konkou. Nou bay tèt nou delè yon semèn pou n rive ranmase $10,000 pou ti Stephanie ak Alexandra kapab jwenn yon lantèman kòrèk epi pou fanmi Lubin ki nan lari jodi a kapab jwenn yon ti kichòy pou yo ka tante rederape lavi yo apre kokenn katastwòf sila a. N ap mobilize bò isit epi n ap ankouraje Ayisyen ak zanmi pèp Ayisyen an alawonnbadè pou pote kole nan konbit la.

Men kote moun ki enterese kontribiye kapab pote patisipasyon yo:

Nan Brooklyn nan:
Shop Jacques Dossous: 917-337-6702
4021 Avenue J
Brooklyn, NY

Radyo Pa Nou: 718-940-3861
810 Rogers Avenue
Brooklyn, NY

Nan Queens:
Le Bon Pain
211-65 Jamaica Ave
Queens, NY

Nan Long Island:
Nassau County: 516-334-8606
746 Prospect Ave
Westbury, NY

Suffolk County: 631-664-4893
74 East Suffolk Ave
Central Islip, NY

Si ou vle sèvi ak Paypal pou voye kontribisyon ou atravè entènèt la klike sou lyen sa a epi note nan bwat mesaj la ke kòb ou ap voye la a se pou Konbit pou lantèman timon Lubin yo ak soutyen pou fanmi Lubin an

Moun ki vle kontribiye men ki pa ka deplase kapab rele nou nan nimewo sa yo epi yon moun va pase pran kontribisyon an nan men yo.

917-337-6702; 718-290-6151; 718-848-0303

Pou komite konbit la:
Pierre Florestal
Dahoud Andre
Marguerite Laurent

Akizasyon piblik Marie Daniel Remy, manman timoun yo sou malvèsasyon Lovinsky Pierre Antoine ta fè nan dosye a nan emisyon Fanmi Lavalas 5-20-07

Koute Repòtaj korespondan Lakou New York la Jean Ristil Jean Baptiste jou timoun yo mouri a

Koute Entèvyou Lakou New York fè Lendi 19 Fevriye 2007 ak Msye Mercius Lubin papa timoun yo ki nan foto yo

Koute nòt pou laprès la pou konbit la

Ale nan paj Haiti Action sou sasinay timoun yo (an angle)

Pou kontake nou:
Tel: 718-907-0484
Email: lakounyenfo@yahoo.com
Drapo nou tèt anba paske peyi a okipe. Se responsabilite Ayisyen pou drese drapo Desalin nan.
Our flag is upside down because our country is under foreign occupation. Haitians must remedy this situation.